Internet Explorer 7'deki gözatma geçmişinizi silmek için

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Ağ ve Internet ve ardından Internet Seçenekleri'ni tıklatarak Internet Seçenekleri'ni açın.

 2. Genel sekmesini tıklatın ve Gözatma geçmişi altında Sil'i tıklatın.

 3. Geçmiş'in altında, Geçmişi sil'i tıklatın ve sonra geçmişi silmek istediğinizi onaylamak için Evet'i tıklatın.

 4. Kapat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Internet Explorer 8'deki gözatma geçmişinizin tümünü veya bir kısmını silmek için

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Güvenlik düğmesini ve ardından Gözatma Geçmişini Sil'i tıklatın.

 3. Sık Kullanılanlar listenizdeki web siteleriyle ilişkili tanımlama bilgileri ve dosyaları silmek istemiyorsanız, Sık Kullanılanlar web sitesi verilerini koru onay kutusunu seçin.

 4. Silmek istediğiniz her bilgi kategorisinin yanındaki onay kutusunu seçin.

 5. Sil'i tıklatın.

 
Hızlı ÇıkışGeçmişi Temizle
ŞİDDET NEDİR? ŞİDDETE KARŞI BAŞVURULABİLECEK YERLER ŞİDDET KARŞISINDA HANGİ TEDBİRLER ALINIR? HUKUK KLİNİKLERİ MEVZUAT ve ÖNEMLİ LİNKLER ETKİN ADALET / UYGULAYICILAR İÇİN

ŞİDDETE KİMLER MARUZ KALIR?

ŞİDDET MAĞDURU KİMDİR?

 1. Şiddet içeren tutum ve davranışlara maruz kalan
 2. Şiddet içeren tutum ve davranışlara maruz kalma tehlikesi bulunan
 3. Şiddetten etkilenen
 4. Şiddetten etkilenme tehlikesi bulunan
  • Kadınlar
  • Çocuklar
  • Aile Bireyleri
  • Tek Taraflı Israrlı Takip* mağdurları

şiddet mağdurlarıdır.

* Tek Taraflı Israrlı Takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı, ifade eder.

Örnek: İstenmeyen ve korku yaratacak şekildeki ısrarlı arkadaşlık teklifleri.

 

ŞİDDET MAĞDURLARI NASIL KORUNUR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun şiddeti derhal önlemeye ve gerekli desteği sağlamaya yöneliktir. Bu Kanun gereğince şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan herkes, ilgili makam ve kurumlara başvurabilir.

Bu kurum ve makamlar şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi içinde bulunan kişilerin bizzat başvurması zorunlu değildir. Şiddeti öğrenen veya tanıklık eden kişiler de başvurabilir.

ŞİDDETE KİMLER MARUZ KALIR?